آگهی های اجاره و فروش کلنگی
Image

فروش کلنگی | 198 متر

مبلغ فروش
12,711,600,000 تومان

حکیمیه فاز۳