آگهی های فروش و پیش فروش زمین
Image

فروش زمین | 1098 متر

مبلغ فروش
0 تومان

مهرآباد
Image

فروش زمین | 500 متر

مبلغ فروش
1,500,000,000 تومان

آبسرد چنار
Image

فروش زمین | 900 متر

مبلغ فروش
9,000,000,000 تومان

فشم
Image

فروش زمین | 30000 متر

مبلغ فروش
360,000,000,000 تومان

تهرانپارس شرقی