آگهی های اجاره و فروش مسکونی
Image

اجاره آپارتمان | 80 متر | 2 خوابه | طبقه پانزدهم

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
4,000,000,008 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 71 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 88 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش ویلایی | 198 متر | 4 خوابه | طبقه همکف

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۲
Image

فروش آپارتمان | 147 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 125 متر | 2 خوابه | طبقه همکف

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
60,000,006 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 83 متر | 1 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
160,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,700,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 62 متر | 1 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
120,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,900,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 141 متر | 3 خوابه | طبقه ششم

مبلغ رهن
750,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 70 متر | 1 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
33,000,009 تومان

حکیمیه
Image

اجاره ویلایی | 40 متر

مبلغ رهن
50,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 125 متر | 3 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 150 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

اجاره ویلایی | 65 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
50,000,000 تومان

مبلغ اجاره
1,800,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
6,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 53 متر | 1 خوابه | طبقه ششم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,500,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
350,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,500,000 تومان

حکیمیه خیابان بهشت
Image

اجاره آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
220,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 130 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
365,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 90 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
40,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,300,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
8,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,000,000 تومان

حکیمیه کوی دانشگاه
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
400,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 85 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,500,000 تومان

حکیمیه فاز دوم