Image

فروش آپارتمان | 130 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 119 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,343,500,000 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش ویلا | 200 متر | 3 خوابه | طبقه همکف

مبلغ فروش
3,800,000,000 تومان

نوشهرسیسنگان انارور
Image

فروش آپارتمان | 133 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,788,000,000 تومان

حکیمه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 133 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,788,000,000 تومان

حکیمه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 125 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 92 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
2,600,012 تومان

حکیمه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,370,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

فروش آپارتمان | 113 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
3,729,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 130 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,800,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

فروش آپارتمان | 132 متر | 3 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
4,488,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 95 متر | 2 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
310,004,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 120 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,320,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 88 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
2,992,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 80 متر | طبقه اول

مبلغ فروش
2,640 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 120 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,320,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 150 متر | 3 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
5,700,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
3,500,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

فروش آپارتمان | 85 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
2,805,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 91 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
2,593,500,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 113 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
3,729,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 110 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
1,925,000,000 تومان

حکیمیه خانه گستر
Image

فروش آپارتمان | 138 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,554,000,000 تومان

حکیمیه فاز دوم
Image

فروش آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
3,840,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش آپارتمان | 74 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
2,000,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 127 متر | 2 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
4,318,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

فروش زمین | 2615 متر

مبلغ فروش
5,230,000,000 تومان

خیابان ولیعصر
Image

فروش آپارتمان | 122 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
4,026,000,000 تومان

حکیمیه فاز دوم

درباره املاک راد

تیم تخصصی املاک راد فایل منطقه را از ما بخواهید خرید، فروش، رهن و اجاره مشارکت در ساخت

Image

پیمان

مدیریت
Image

بنایی

پرسنل
Image

اسدی

کارمند
Image

پویا احمدیان

کارمند
Image

رضاشورج

کارمند
Image

اسدبیگی

کارمند
Image

رحیمیان

کارمند
Image

مهدی رحیم زاده

کارمند