Image

فروش آپارتمان | 105 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

اجاره ویلایی | 80 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه فاز ۱
Image

فروش آپارتمان | 90 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۲
Image

فروش آپارتمان | 112 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
3,472,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 95 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 52 متر | 1 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
1,196,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 60 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
1,998,000,000 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
2,850,000,000 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 61 متر | 1 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

اجاره آپارتمان | 65 متر | 1 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
240,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 130 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
300,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

فروش آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 96 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
2,976,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 88 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
1,936,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 1 خوابه | طبقه همکف

مبلغ رهن
90,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه
Image

فروش آپارتمان | 112 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 109 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش آپارتمان | 109 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۲
Image

فروش آپارتمان | 110 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه خانه گستر
Image

اجاره آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
60,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,500,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 140 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
500,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 98 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
250,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,500,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 97 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 70 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
240,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 130 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 110 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
350,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 65 متر | 1 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
20,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 80 متر | 1 خوابه | طبقه همکف

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه

درباره املاک راد

تیم تخصصی املاک راد فایل منطقه را از ما بخواهید خرید، فروش، رهن و اجاره مشارکت در ساخت

Image

پیمان

مدیریت
Image

بنایی

پرسنل
Image

اسدی

منشی
Image

پویا احمدیان

کارمند
Image

رحمتی

کارمند
Image

اسدبیگی

کارمند
Image

تیموری

کارمند